Regulamin sklepu

REGULAMIN


I. Postanowienia Ogólne
1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem (www.sklepmercus.pl oraz www.sklepmeble24.pl), zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Sklepem, jest prowadzony przez MERCUS Logistyka sp. z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000035799, REGON: REGON 390024060, NIP 692 000-17-74, z siedzibą w Polkowicach, ul. Kopalniana 11, kod: 59-101 Polkowice.
2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, materiałów budowlanych oraz artykułów przemysłowych będących w ofercie także w sieci detalicznej MERCUS Logistyka. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.
3. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego sklepmercus.pl oraz sklepmeble24.pl, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego oraz wyjaśnia kwestię zwrotu towarów.
4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a MERCUS Logistyka sp. z o.o.
5. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.
6. Klient korzystający ze Sklepu oraz dokonujący zakupów w Sklepie akceptuje Regulamin Sklepu.
7. Produkty dostarczane są w paczkach do samodzielnego montażu przez Klienta.
8. Wszystkie oznaczenia produktów i ich nazwy są użyte w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego.
II. Definicje
1. REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami.
2. SKLEP – Sklep Internetowy dostępny pod adresami: http://sklepmercus.pl i http://sklepmeble24.pl zwany
w Regulaminie Sklepem.
3. SPRZEDAWCA – MERCUS Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, ul. Kopalniana 11, kod: 59-101.
4. KLIENT – osoba fizyczna i osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorca, który posiadają zdolność do czynności prawnych korzystająca ze Sklepu.
5. KONSUMENT – osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, korzystająca ze Sklepu
6. ZAMÓWIENIE – oferta zawarcia umowy sprzedaży złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.
7. ZAPYTANIE – dowolna forma kontaktu (telefon, e-mail, chat) z konsultantem, niezobowiązująca do dokonania zakupu
8. KONTO – indywidualny panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.
9. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Klienta Konta w Sklepie.
10. UMOWA SPRZEDAŻY-umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
11. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu a w przypadku mebli kuchennych realizowanych
w ramach aplikacji 3D – meble wykonane wg indywidualnego projektu Klienta, który uwzględnia przyłącza.
III. Rejestracja
1. Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.
2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Klient powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje dane.
3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
a) E-mail
b) Hasło
c) Imię i nazwisko
d) Adres
e) Ulica i nr domu
f) Kod pocztowy
g) Telefon
4. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracji Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość w celu potwierdzenia rejestracji w sklepie.
5. W przypadku gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Klient proszony jest do dokonania ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
6. W sytuacji, gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Klient proszony jest do dokonania ich aktualizacji i telefonicznym poinformowaniu o tym Sklepu.
7. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane przez MERCUS Logistyka sp. z o. o. do celów realizacji Zamówienia (umowy sprzedaży).
IV. Ceny
1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami. Ceny podane w Sklepie dotyczą tylko oferty Sklepu i są ważne tylko w ofercie internetowej.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Klient ma prawo w takim przypadku do odstąpienia od umowy.
V. Zamówienia
1. Klient może składać Zamówienia lub Zapytania w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
3. Zapytanie nie jest jednoznaczne ze złożeniem Zamówienia i nie jest wiążące. Złożone Zapytania będą potwierdzane przez Sklep telefonicznie oraz e-mailem niezwłocznie od złożenia zapytania w godzinach pracy sklepu tj. (poniedziałek-piątek w godzinach 8:00 - 18:00) lub w ciągu następnego dnia roboczego sklepu od chwili dostarczenia zapytania na serwer Sklepu.
4. Informacje o produktach, prezentowane na stronach internetowych Sklepu, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
5. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie kelman.com.pl Klient ma możliwość złożenia zamówienia jednorazowego poprzez opcję „kupuj bez logowania”.
6. Przed złożeniem zamówienia, Klient dodaje do „koszyka” wybrany przez siebie produkt, który zamierza kupić. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami, przeliczanie ich wartości oraz przeliczanie kosztów dostawy. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z koszyka.
7. W celu finalizacji zamówienia Klient powinien dokonać Rejestracji bądź też wybierając opcję „kupuj bez logowania” wypełnić formularz zawierający:
1. Imię, nazwisko, e-mail oraz telefon Klienta,
2. Dane adresowe,
3. Dane do faktury, a następnie wybrać opcję „Zamawiam i płacę”. Jeśli Klient zechce otrzymać fakturę za zakup na dane swojej firmy, Sprzedający będzie mógł ją wystawić tylko wtedy, gdy w trakcie wypełniania formularza Kupujący poda NIP i dane swojej firmy. ( Podstawa prawna: art.106b Ustawy o podatku od towarów i usług.)
8. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem MERCUS Logistyka sp. z o.o. do wystawiania dokumentów bez konieczności uzyskania podpisu Klienta i do wysłania ich drogą pocztową/kurierską na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
9. Klient wraz z Potwierdzeniem Zamówienia otrzymuje na adres e-mail: fakturę Pro-forma na podstawie, której powinien dokonać płatności.
10. W przypadku wyboru przez Klienta formy zapłaty przelewem oraz ustalenia przez strony zapłaty zaliczki, realizacja zamówienia rozpocznie się z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu zaliczki w wysokości 20% wartości złożonego Zamówienia.
11. Zamówiony Towar zostanie dostarczony Klientowi pod wskazany adres, pod warunkiem, że została zapłacona całkowita wartość Zamówienia. Wyjątkiem stanowi opcja płatności „za pobraniem”.
12. Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane dowodem zakupu (paragonem lub fakturą VAT).
13. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub wyprzedażowych, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpływu Zamówień do Sklepu.
14. Istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres kontakt@sklepmercus.pl. Wówczas Sklep poinformuje Klienta o ostatecznej cenie Towaru wraz z ewentualnymi dodatkowymi kosztami
i warunkami dostawy związanymi z realizacją zamówienia przed złożeniem Zamówienia. Po zatwierdzeniu warunków handlowych przez Klienta pisemnie (przy użyciu poczty elektronicznej) umowa sprzedaży jest wiążąca.
VI. Sposoby płatności
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
1. Przelewem bankowym: na konto Sklepu.
2. Płatność za pobraniem.
3. Płatność ratalna w systemie e-Raty Santander Consumer Bank i  Credit Agricole Raty.
VII. Realizacja dostawy
1. Termin realizacji uzależniony jest od dostępności produktu i jest każdorazowo przedstawiany klientowi przed potwierdzeniem Zamówienia.
2. Dostawa następuje pod adres wskazany przez Klienta.
3. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia towaru do domu Klienta.
4. Złożony podpis na dokumentach przewozowych jest potwierdzeniem dostarczenia przesyłki.
5. Podczas odbioru Towaru Klient proszony jest o kontrolę zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli czy towary nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Jeśli przesyłka jest w widoczny sposób uszkodzona podczas transportu prosi się o jej nie odbieranie lub odnotowanie tego faktu na protokole szkody, który posiada ze sobą kurier. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od firmy kurierskiej w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego
w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie bądź na adres e-mail sklepu.
6. W przypadku niedostępności części towarów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, zamiana, odstąpienie od Zamówienia i zwrot pieniędzy.
VIII. Zwroty towarów – dotyczy Konsumentów
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Konsument (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie - (protokół oświadczenia od odstąpienia od umowy Konsument otrzymuje wraz z dowodem zakupu) za wyjątkiem okoliczności wymienionych w ust. 9.
2. Konsument dokonuje zwrotu towaru na własny koszt wraz z oświadczeniem i dowodem zakupu. Warunkiem zwrotu pieniędzy jest odesłanie towaru na adres podany w ust. 5.
3. W przypadku faktury VAT, Konsument proszony jest o podpisanie i odesłanie faktury korygującej.
4. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.
5. Zwrotu należy dokonać na adres:
Galeria Gwiezdna
Sklep Internetowy Mercus
ul. Gwiezdna 4
59-220 Legnica
6. Sklep nie przyjmuje zwrotów Towarów odsyłanych za pobraniem.
7. Do zwracanego towaru powinien być dołączony dowód zakupu oraz nr konta bankowego, na który mają zostać odesłane pieniądze.
8. W przypadku gdy zwracany towar posiada cechy wskazujące na korzystanie w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy – Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanej rzeczy – w szczególności dotyczy to mebli które noszą ślady montażu.
9. Ze względów bezpieczeństwa towar najlepiej zwracać w oryginalnym opakowaniu z wszystkimi dokumentami (gwarancja, instrukcja itd.). Po zgłoszeniu zwrotu zakupionego produktu prosimy o wcześniejszą informację dotyczącą wysyłki zwracanego Towaru.
10. Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, zwrotowi nie podlegają świadczenia które są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb np. towary o zmienionych parametrach (wymiarach, kolorze, itp.) na specjalne zamówienie klienta. W takim przypadku Klient zostanie o tym wyraźnie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
IX. Reklamacje
1. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie objęte są gwarancją producenta.
2. Zgłoszenia reklamacyjnego należy dokonać na adres e-mail: kontakt@sklepmercus.pl W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, Klient może skorzystać z gotowego formularza reklamacyjnego, dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Klient proszony jest o przesłanie zdjęć wraz z opisem niezgodności Towaru.
3. Po dostarczeniu kompletu materiałów, obsługa sklepu informuje o przyjęciu reklamacji oraz przekazuje ją bezpośrednio do producenta lub importera.
4. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostaje poinformowany w ciągu 14 dni. W przypadku nie uznania zasadności reklamacji, Klient zostanie powiadomiony o stanowisku Sklepu pisemnie w terminie 14 dni z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak pisemnej informacji w terminie 14 dni, oznacza uznanie reklamacji i jej realizację. Po uznaniu zgłoszenia reklamacji za zasadną, dostarczane są nowe lub naprawione elementy do Klienta na koszt Sprzedawcy.
5. Jeśli wymiana lub naprawa reklamowanego Towaru nie będzie możliwa Sprzedawca, obniży cenę lub zwróci pełną należność za reklamowany Towar.
6. Reklamacje realizowane będą w pkt serwisowych producenta znajdujących się na jego stronie.
X. Polityka prywatności
1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.
2. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Klientów danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
5. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.
6. Klient podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
7. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień. Klient może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: kontakt@sklepmercus.pl lub listownie na adres Sprzedawcy:


Galeria Gwiezdna
Sklep Internetowy Mercus
Ul. Gwiezdna 4
59-220 Legnica

XI. Polityka cookies
1. Sklep wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Klienta.
2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Klienta na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Klienta oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji Klienta bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
4. Sklep wykorzystuje następujące pliki cookies:
 Stałe,
 Analityczne,
 Zewnętrzne.
XII. Postanowienia końcowe
1. Właściciel Sklepu ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Klientów o zakresie przewidywanych zmian. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy:
I. dla osób prowadzących działalność gospodarczą: - przepisy Kodeksu Cywilnego,
II. dla konsumentów (osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.


REGULAMIN APLIKACJI 3D KUCHNIE – SKLEPMEBLE24.PL
I. Postanowienia Ogólne
1. Aplikacja 3D KUCHNIE, zwana dalej Aplikacją, jest narzędziem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem (www.sklepmercus.pl oraz www.sklepmeble24.pl), prowadzonego przez MERCUS Logistyka sp. z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000035799, REGON: REGON 390024060, NIP 692 000-17-74, z siedzibą w Polkowicach, ul. Kopalniana 11, kod: 59-101.
2. Aplikacja jest własnością MERCUS Logistyka sp. z o.o.
3. Aplikacja jest narzędziem dla klientów Sklepu, stworzonym w celu indywidualnego zaprojektowania mebli kuchennych i sprzętu AGD, projektu sporządzonego przez Klienta.
4. Regulamin aplikacji jest częścią Regulaminu Sklepu i określa zasady korzystania przez Klientów z Aplikacji oraz uściśla zasady zakupu mebli kuchennych pod indywidualną specyfikację w sklepmercus.pl oraz sklepmeble24.pl, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego oraz wyjaśnia kwestię zwrotu towarów.
II. Definicje
1. REGULAMIN APLIKACJI – niniejszy regulamin jest częścią regulaminu Sklepu dostępnego w Sklepie uściślającą zasady korzystania z aplikacji i zasady zakupu mebli kuchennych zwany dalej Regulaminem Aplikacji.
2. REGULAMIN SKLEPU – regulamin Sklepu dostępny pod adresami: http://sklepmercus.pl i http://sklepmeble24.pl, zwany dalej Regulaminem.
3. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresami: http://sklepmercus.pl i http://sklepmeble24.pl zwany w Regulaminie Sklepem.
4. SPRZEDAWCA – MERCUS Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, ul. Kopalniana 11, kod: 59-101 Polkowice.
5. APLIKACJA – aplikacja 3D KUCHNIE służąca jako narzędzie ułatwiające wybór mebli kuchennych i sprzętu AGD zgodnie z indywidualną specyfikacją dla klientów Sklepu, wg. projektu sporządzonego przez Klienta wraz z przyłączami.
6. KLIENT – osoba fizyczna i osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorca, który posiadają zdolność do czynności prawnych korzystająca ze Sklepu.
7. KONSUMENT – osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, korzystająca ze Sklepu.
8. ZAMÓWIENIE – oferta zawarcia umowy sprzedaży złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.
9. ZAPYTANIE – dowolna forma kontaktu (telefon, e-mail, chat) z konsultantem, niezobowiązująca do dokonania zakupu.
10. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Klienta Konta w Aplikacji umożliwiająca zapisanie projektu.
11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
12. TOWAR – meble kuchenne indywidualnie zaprojektowane przez Klienta i sprzęt AGD sprzedawany za pośrednictwem Sklepu, wg indywidualnego projektu (specyfikacji) Klienta, uwzględniającego przyłącza.

III. Rejestracja
1. Rejestracja aplikacji jest dobrowolna i bezpłatna.
2. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej aplikacji, podając w nim swoje dane.
3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
 E-mail
 Hasło
 Imię i nazwisko
 Telefon
4. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracji Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość w celu potwierdzenia rejestracji w sklepie.
5. Rejestracja w aplikacji nie jest jednoznaczna z rejestracją w Sklepie.
6. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane do celów realizacji zapytania lub zamówienia (umowy sprzedaży).
IV. Ceny – zgodnie z regulaminem sklepu.
V. Zamówienia – realizacja zgodnie z regulaminem sklepu
VI. Sposoby płatności – zgodnie z regulaminem sklepu.
VII. Realizacja dostawy – realizacja zgodnie z regulaminem sklepu.
VIII. Odstąpienie od umowy (zwrot towaru) – dotyczy Konsumentów
Zgodnie z ustawą z 30.05.2014r. o prawach konsumenta - zwrotowi nie podlegają świadczenia (meble kuchenne wg projektu w aplikacji 3D KUCHNIE) które są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb np. towary o zmienionych parametrach (wymiarach, kolorze, itp.).
IX. Reklamacje – realizacja zgodnie z regulaminem sklepu.
X. Polityka prywatności – zgodnie z regulaminem sklepu.
XII. Postanowienia końcowe – zgodnie z regulaminem sklepu


Pobierz zgłoszenie reklamacyjne

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.